Proč zateplování budov

Zateplování budov jde ruku v ruce se zateplováním fasád. Při zateplování budov se zaměřujeme na kompletní zamezení úniku tepla z budovy, a to zejména střechou, okny, dveřmi a vstupními portály. Zateplování budov má příznivý vliv nejen pro naši kapsu, kdy minimalizací úniku tepla snížíme náklady za vytápění, ale také šetříme životní prostředí snížením skleníkového efektu. Více o zateplování budov a úsporách, které nám zateplení přinese.

Zateplení podlahy

Zateplením podlahy, která je ve styku se zeminou, je možné dosáhnout účinnosti mezi 9 – 12 %. Dobré odizolování podlah objektu zamezí ochlazování vnitřních prostor objektu včetně ochrany proti kondenzování par v přiléhajících stěnách, do nichž chlad z podlahy bez izolantu prostupuje.

Z dlouhodobého hlediska se tak zamezí i konstrukčním závadám vedoucím k odpadávání omítek, vlhnutí a vzniku plísní. Pokud je tedy ve Vašem plánu rekonstrukce bytu či plánujete stavbu je nutné tomuto zateplení věnovat značnou pozornost.

Zateplení fasád

Zateplování fasád domů je jednou z nejdůležitějších akcí při snižování energetické náročnosti objektu. Co zateplení přináší? V první řadě snižuje o 25 – 35 % celkové energetické náklady na vytápění. Velmi záleží na tom, z jakého materiálu je postavena obvodová zeď objektu, na kterou se zateplení aplikuje. Čím horší je stěna objektu, tím vyšší bude následná úspora po zateplení, pokud se zateplení realizuje na požadované hodnoty 0,38 Un. Dalším významným efektem je posunutí hranice srážení vodních par mimo hranici konstrukce, což je pro ochranu konstrukce objektu velice důležitý faktor. Zdi jsou tak ochráněné proti vzniku závad, vlhkosti a plísní, které mohou být následně problémem i uvnitř objektu. K zateplení fasád je však potřeba přistupovat odborně a kvalifikovaně, neboť výběr vhodného izolantu a povrchových úprav před zateplením rozhodne o kvalitě provedených zateplení. Neodborná aplikace zateplovacích systémů má za následek vznik tepelných mostů, nedostatečné ochránění konstrukce a závady, které z dlouhodobého hlediska mohou konstrukci poškodit.

Zateplení nejvyššího bodu stropu nebo střechy

Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu objektu má na celkové zateplení objektu taktéž velmi důležitý vliv, jelikož veškeré teplo v objektu vzlíná směrem vzhůru. Bude-li zateplen nejvyšší bod stropu pod půdou nebo pod střechou či půdní vestavbou, bude zajištěna úspora energie na vytápění mezi 18 – 22 %. V souvislosti s úsporami má na tato opatření vliv způsob zateplení a kvalita jeho provedení. Při nesprávné aplikaci materiálů může totiž dojít ke kondenzaci vodních par mezi parozábranou a vytápěným prostorem, kde následně dojde ke kondenzaci vody. Vlhká izolace není izolantem, ale vodičem tepelných mostů!

Výměna oken a vstupních portálů

Velký význam při zateplení hraje rovněž správný výběr oken, kterých je mnoho druhů. Samotná výměna oken a vstupních portálů může přinést objektu energetickou úsporu od 12 % u plastových oken s dvojskly až po 20 % s trojskly a kvalitním rámem. V této oblasti je nutné velmi pečlivě vybírat dveře a okna, která budou použita pro zateplení severní a západní strany objektu. Bude-li např. vhodným způsobem vybráno okno se selektivními vrstvami na sklech, zajistí se tím větší tepelný odpor proti ochlazování. Naopak u oken, která mají být umístěna na jižní a východní straně, bychom doporučovali okna se super čirým sklem, u nichž vlivem průsvitu slunečního UV záření dochází k ohřevu vnitřních prostor, na které záření dopadá, a tím se dále ušetří náklady na vytápění. V každém případě je také důležitým prvkem řešení distančního rámečku a dalších komponent, jako je profil třídy A a kvalita kování. Vhodným výběrem oken můžete z dlouhodobého hlediska ušetřit mnoho finančních prostředků na jejich údržbu a celkově i na vytápění objektu.

BELSTAV provádí kompletní rekonstrukce panelových domů i bytových domů.