Skupina BELSTAV

Do tzv. skupiny BELSTAV patří společnost BELSTAV CZ, s.r.o. a její sesterská společnost BELSTAV SK, s.r.o. BELSTAV CZ, s.r.o. působí od svého vzniku na českém trhu a to z 90 % zejména na území Prahy a blízkém okolí, ve které má také svoje sídlo. BELSTAV SK, s.r.o. působí na slovenském trhu, zejména v oblasti severního Slovenska, v Bratislavě a blízkém okolí. Sídlo slovenské sesterské společnosti je ve městě Žilina.

Obě společnosti působí ve stavebnictví, přičemž jejich hlavní činností jsou komplexní rekonstrukce panelových a bytových domů včetně zateplování. Tato hlavní činnost tvoří 90 % jejich činnosti celkové stavební výroby.

Sesterské společnosti jsou propojeny jejich samotným vznikem, majetkovou strukturou společníků, ale zejména využívají společnou personální a přímou výrobní kapacitu pracovníků a dodavatelů. Takto je schopna každá samostatně a/nebo obě společně zajistit řádnou a dostačující organizaci a realizaci všech zakázek, počínaje od menších až po rozsahem větší a složitější zakázky.

Skupině BELSTAV se úspěšně podařilo, v době hospodářské krize projevující se zásadně také ve stavebnictví, stabilizovat obratovost. Tato v žádném roce neklesla pod 220 mil CZK (cca 8 mil EUR) a v současně době reflektujíc růst trhu v roce 2015 opětovně navýšila obrat a přesáhla tak 285 mil CZK (cca 10,5 mil EUR).

 

Graf výsledků hospodaření