Odborná způsobilost

Přehled našich certifikátů a osvědčení

Jsme držitelem Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 pro výstavbu pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro zateplování budov, Certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 pro výstavbu pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro zateplování budov, a Certifikátu managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví ČSN OHSAS 18001:2008 pro výstavbu pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro zateplování budov.

Na základě provedeného řízení je naše společnost zapsaná v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedených Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky – odborem veřejných investic, podle příslušných ustanovení ZZVZ. Tento zápis prokazuje, že naše společnost splňuje podmínky základní způsobilosti a profesní způsobilosti stanovené ZZVZ.

V Seznamu odborných dodavatelů je naše společnost rovněž zapsaná v rámci programu Ministerstva životního prostředí České republiky Zelená úsporám, administrovaném Státním fondem životního prostředí České republiky.

Jsme držitelem platných licencí a certifikátů na realizaci kompletních zateplovacích a sanačních systémů, zejména systémů od výrobců WEBER TERRANOVA, BAUMIT a STO. Dále disponujeme licencemi od výrobců a dodavatelů hydroizolačních systémů a okenních i dveřních výplní, zejména MAPEI a SULKO. Všichni pracovníci naší stavební firmy pravidelně absolvují odborná a jiná školení na všechny aplikované systémy.

Přehled našich ocenění a certifikátů naleznete na stránce certifikáty.