Kontaktní formulář

Každý účastník souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje v rozsahu zde uvedeném mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány společností Belstav.cz jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem rozesílání vyžádaných zpráv, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích Belstav.cz. Belstav.cz je oprávněn osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu Belstav.cz uvedenou v kontaktech.