Postup při realizaci projektu

1
Vypracování návrhu
 • vypracování předběžného návrhu financování revitalizace domu
 • zajištění organizace a poskytnutí poradenství k realizaci výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace a zhotovitele stavby
 • předložení vzorového návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 • poskytnutí poradenství k realizaci výběrového řízení úvěrového produktu s odbornou péčí
 • seznámení zadavatele s podmínkami nutnými pro zajištění finančních prostředků v rámci programu PANEL 2013+, Nová Zelená úsporám
2
Zajištění stavebního povolení
 • zajištění stavebního povolení a potřebných záborů
 • předání stavby, zařízení staveniště – zřízení napojovacích bodů na dodávku médií (elektřina, voda, atd.), zajištění ploch pro provozní a skladové potřeby zhotovitele
3
Stavba lešení
 • stavba lešení
 • ochrana zeleně
4
Oprava a zateplení střechy
 • oprava a zateplení střešního pláště
5
Umytí fasády tlakovou vodou
 • umytí fasády tlakovou vodou
 • provedení sanačních prací
 • provedení úprav podlah lodžií vč. položení dlažby
 • výměna zábradlí na lodžiích
6
Provedení zateplení dle předpisů
 • provedení zateplení dle technologických předpisů
 • montáž venkovních parapetů
7
Nyní stavba dostane novou omítku
 • provedení finálních omítek vč. nezateplených ploch
 • montáž hromosvodu
8
Nastává fáze úklidu
 • demontáž lešení
 • celkový úklid staveniště vč. vyklizení předaných prostor
 • likvidace napojovacích bodů médií
9
nyní je stavba kolaudována
 • odhlášení záborů
 • předání klíčů
 • kolaudace stavby
 • doložení veškerých dokladů pro zajištění vyplacení dotace
1
 • vypracování předběžného návrhu financování revitalizace domu
 • zajištění organizace a poskytnutí poradenství k realizaci výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace a zhotovitele stavby
 • předložení vzorového návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 • poskytnutí poradenství k realizaci výběrového řízení úvěrového produktu s odbornou péčí
 • seznámení zadavatele s podmínkami nutnými pro zajištění finančních prostředků v rámci programu PANEL 2013+, Nová Zelená úsporám
2
 • zajištění stavebního povolení a potřebných záborů
 • předání stavby, zařízení staveniště – zřízení napojovacích bodů na dodávku médií (elektřina, voda, atd.), zajištění ploch pro provozní a skladové potřeby zhotovitele
3
 • stavba lešení
 • ochrana zeleně
4
 • oprava a zateplení střešního pláště
5
 • umytí fasády tlakovou vodou
 • provedení sanačních prací
 • provedení úprav podlah lodžií vč. položení dlažby
 • výměna zábradlí na lodžiích
6
 • provedení zateplení dle technologických předpisů
 • montáž venkovních parapetů
7
 • provedení finálních omítek vč. nezateplených ploch
 • montáž hromosvodu
8
 • demontáž lešení
 • celkový úklid staveniště vč. vyklizení předaných prostor
 • likvidace napojovacích bodů médií
9
 • odhlášení záborů
 • předání klíčů
 • kolaudace stavby
 • doložení veškerých dokladů pro zajištění vyplacení dotace

Spolehlivost je u nás na prvním místě

 • 560 projektů
 • 425 klientů
 • 33 certifikátů
 • 3 ocenění

Poptejte nás