Ekonomická způsobilost

Naše společnost je připravena doložit ekonomickou kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ. Jsme schopni plnit své finanční závazky a v případě požadavku doložit tuto skutečnost v požadovaném rozsahu zadavateli. Náš peněžní tok (cash flow) není založen na základě záloh vybíraných předem, ale naopak. Nejdříve se provádí požadované práce, které jsou pak formou dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur) účtovány zadavateli na základě skutečně provedených objemů prací.

Náš základní kapitál činí 1.000.000 Kč, čímž potvrzujeme silnou a stabilní pozici na stavebním trhu tak, abychom mohli v plné míře a bez jakýchkoliv pochybností garantovat své závazky vůči objednatelům.