Pojištění

Společnost BELSTAV CZ, s.r.o. je pojištěna rámcovou pojistnou smlouvou č. 77221066037 o s­tavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím u Kooperativa pojišťovny, a.s. pro všechna díla spadající pod tuto rámcovou smlouvu automaticky s tím, že pojištění odpovědnosti za škodu je sjednáno ve výši do 50.000.000 Kč.

 Aktuální pojistný certifikát si můžete prohlédnout zde.