Efektivní zateplování budov

K zateplování budov nás vedou nejen stávající předpisy, stále rostoucí náklady za vytápění,ale také poptávka po zkvalitnění životní úrovně a zatraktivnění vnějšku budovy. Rekonstrukce panelových domů však není levná záležitost. Jak tedy postupovat při zateplování budov, aby výdaje na rekonstrukci přinesly maximální efekt?

Na co si dát při zateplování budov pozor

Návrh (projekt) zateplení je vždy lepší svěřit odborníkům. Dokonce i na první pohled stejné paneláky se ve skutečnosti často liší právě stavební konstrukcí.

Zejména u vnitřního zateplení je třeba nechat zpracovat kvalitní odborný návrh, protože zde se dá zkazit opravdu hodně. Špatné zateplení může ohrozit konstrukci domu (destrukce zdí promrzáním) i zdraví jeho obyvatel (plísně v bytě). Proto je lepší se této možnosti raději vyhnout.

Při vnějším zateplení je rizikem hlavně nekvalitní provedení (časté je špatné přilepení výztužné síťoviny), které později vede třeba k praskání omítek. Vlastnímu zateplení by měla předcházet velmi důkladná prohlídka technického stavu fasády. Zakrytí poškozených nosných prvků (ponechání zkorodovaných prvků) či přecenění přídržnosti omítky, by mohlo být velmi nebezpečné. Při realizaci se také často podceňuje důsledné izolování celé vnější plochy – okenních ostění, nadpraží a parapetů, hran štítových panelů atd. To může později působit poruchy v konstrukci. Tepelné mosty jsou obecně rizikovými místy pro únik tepla.

Důležitá je i volba tloušťky izolantu – například u venkovního zateplování budov tvoří cena vlastního izolantu jen asi čtvrtinu až třetinu celkových nákladů. Největší část v celkovém rozpočtu tvoří kotvící prvky, lišty, lepicí a omítkové hmoty a ovšem i cena montáže a lešení. Tloušťka izolace tedy není tím nejlepším místem, kde šetřit. Pokud tloušťku izolace podceníme, obtížně budeme po několika letech investovat další nemalé prostředky do další izolace. Optimální tloušťku zateplení je proto dobré nechat na odbornících na zateplování budov.

Zateplování budov nechte na profesionálech

Rozhodně se vyplatí vybrat pro montáž zateplení firmu, která má dobré reference a zkušenosti. Měli bychom si vyžádat seznam referenčních zakázek a prověřit, jak tyto zakázky vypadají ve skutečnosti, a jak firma dodržuje smluvní podmínky, termíny a kvalitu (např. má-li certifikaci zateplovacího systému). Důležité je promyslet i načasování oprav – například okna je vhodné vyměnit před zateplením, naopak opravu klempířských prvků je dobré nechat až po zateplení budov, neboť se změní hloubka otvorů, šířka říms atp.

Na to, jak probíhá s naší firmou proces zateplení domů se můžete podívat zde.