Zateplování budov a legislativa

V současnosti by již většina větších bytových a panelových domů (zejména ve vlastnictví měst a obcí) měla mít zpracován energetický audit. Tento dokument může být užitečným podkladem při rozhodování o postupu rekonstrukce – měl by obsahovat i doporučení úsporných opatření. Díky tomuto energetickému auditu můžete získat dotaci v programu Zelená úsporám.

Energetická náročnost

Pro jednání o stavebním povolení na rekonstrukci domu je nutno v projektové dokumentaci doložit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Od 1. 1. 2009 to znamená, že větší domy (nad 1000 m2) musí mít tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 148/2007 Sb. Současně musí jednotlivé konstrukce domu splnit požadavky ČSN 73 0540.

Tato norma definuje i tzv. Energetický štítek obálky budovy. Pozor na jeho záměnu s výše zmíněným průkazem. Oba dokumenty jsou si graficky velmi podobné. Štítek však ukazuje pouze to, jak dobře je dům izolován, kdežto průkaz hodnotí spotřebu veškerých energií v domě – na vytápění, větrání, chlazení, ohřev vody a osvětlení. Průkaz tedy napoví, i jak vysoké budou účty za teplo v bytech.

Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]Požadovaná hodnotaDoporučená hodnota
venkovní stěny – zdi, panely0,380,25
venkovní stěny – MIV0,300,20
stěny a stropy k nevytápěným prostorám0,600,40
ploché střechy0,240,16
okna a balkónové dveře1,701,20

Vybrané požadavky ČSN 73 0540–2.

Energetický audit

Energetický audit najde různé možnosti, jak snížit náklady na energie v domě. Nemusí jít jen o zateplování budov, ale třeba i změnu zdroje vytápění či využití jiného paliva. Audit také pomůže najít optimální tloušťku izolace při zateplení fasád, která závisí nejen na konstrukci domu, ale i na ceně tepla.

Kvalitní audit pomůže zadavateli rozhodnout mezi různými variantami řešení a také zaručí, že investice bude optimálně vynaložena a přinese očekávaný efekt. Může také napomoci při získání investiční dotace – zpravidla bývá i povinnou součástí žádosti o dotaci.