Výhody zateplení fasád

Zateplení fasád je bez debat jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit nemalé náklady za vytápění. Úspora u kvalitně zatepleného domu při správně zvolené síle izolantu se pohybuje v rozmezí 30–60 %. Určitě se nebojte prvotní vysoké investice do zateplení fasády. Návratnost je při úměrném nárůstu ceny energií kolem 3–5 let. Navíc, kromě finančních úspor a téměř okamžité návratnosti má zateplení fasád mnoho dalších ekonomických i technických výhod.

Technické výhody při zateplení fasád

Vnější zateplení fasád ochrání Váš dům před nepříznivými vlivy počasí, jako je mráz, déšť či sluneční záření. Navíc domu dodá moderní vzhled a minimalizuje pronikání hluku z vnějšího prostředí, což oceníte především, pokud bydlíte v centru rušného města.

Ekonomické výhody při zateplení fasád

Nesmíme opomenout…

Rekonstrukce panelových domů a zateplení fasád přináší užitek nejenom nám. Díky úspoře energie šetříme významně životní prostředí díky snížení skleníkového efektu. Pro osoby žijící v zateplené budově zlepšuje podmínky pro život – eliminuje nemoci, jako například revmatismus, alergie, nachlazení… Eliminace hluku z vnějšího prostředí významně napomáhá k celkové duševní pohodě a lepší funkci spánku.

Zateplení fasád domů je velmi účinným řešením, jak zredukovat náklady spojené s vytápěním domu. Uvědomme si, že náklady na vytápění se netýkají jen našeho bytu, ale také společných prostor, pokud bydlíte v panelovém či bytovém domě. Zateplení fasád snižuje riziko výskytu vodních par na vnitřní straně obvodového zdiva a díky schopnosti držet chlad mimo dosah zdiva nedochází ke kondenzaci vody.

Práce na zateplení fasád nemá téměř žádný vliv na běžný chod a provoz v rekonstruované budově a je celkově finančně výhodnější oproti vnitřnímu zateplení domu. Jediné omezení se týká okolí domu, kde se na nezbytně nutnou dobu musí instalovat lešení.

Nyní je již zcela jasné, že zateplení fasád je výbornou cestou k úspoře energie a řešením pro navrácení finančních prostředků, které byste zbytečně protopili. Nevyhazujte peníze za teplo oknem ven, ale chytře investujte a ušetřete díky zateplené fasádě. Kontaktujte odbornou stavební společnost s téměř dvacetiletou tradicí na trhu a snižte své náklady spojené s topením.

Legislativa

Stavební úpravy domu jsou obvykle možné „na ohlášení“ nebo v rámci stavebního povolení. V obou případech musí projektová dokumentace doložit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Od 1. ledna 2009 je součástí povinné dokumentace také Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný podle vyhlášky 148 / 2007 Sb. Pro konstrukce budov jsou závazné požadavky ČSN 73 0540, tato norma určuje i podobu Energetického štítku budovy.