Thunovská 194, 195, Praha 1 – Malá Strana

Aktuálně provádíme kompletní rekonstrukci budovy v samém centru Prahy.

Na Thunovská 194, 195, Praha 1 – Malá Strana byla v rámci rekonstrukce provedena taktéž výměna oken, čímž jsme docílili maximálního efektu při revitalizaci budovy a přispěli jsme k celkovému zvýšení izolační schopnosti domu. Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu.