Svojšovická 2830-2835, Praha 4

Objednatel: Společenství vlastníků Svojšovická 2830 až 2835 Popis: kompletní rekonstrukce bytového domu, provedení nové izolace střešního pláště, opravu lodžií včetně nových obkladů, výměnu oken, zateplení obvodového pláště, úpravů vstupů do objektu a opravu vnitřních prostorů domu.

 

Kompletní rekonstrukce panelového domu byla nutná i zde. Tento objekt bylo potřeba kompletně zrevitalizovat. Díky tomu se zlepšil nejen technický stav budovy, ale také estetický dojem. Zateplení domu vrátí budově Svojšovická 2830-2835, Praha 4 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá. Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí.

Budova Svojšovická 2830-2835, Praha 4 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu.