Svojšovická 2830-2835, Praha 4

Objednatel: Společenství vlastníků Svojšovická 2830 až 2835 Popis: kompletní rekonstrukce bytového domu, provedení nové izolace střešního pláště, opravu lodžií včetně nových obkladů, výměnu oken, zateplení obvodového pláště, úpravů vstupů do objektu a opravu vnitřních prostorů domu.

 

Na Svojšovická 2830-2835, Praha 4 jsme zajišťovali kompletní rekonstrukci panelového domu. Budova potřebovala obnovit a modernizovat svůj vzhled, vyčistit a zmodernizovat společné prostory - a nejen to. Zateplení domu vrátí budově Svojšovická 2830-2835, Praha 4 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá. Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu.

Budova Svojšovická 2830-2835, Praha 4 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu.