Svojsíkova 1439, Praha 6

Objednatel: Společenství Svojsíkova 1436

Popis: sanace panelového domu

Opravy plochých střech jsou při rekonstrukci naprosto nezbytné. Na Svojsíkova 1439, Praha 6 byla zcela vyměněna hydroizolace ploché střechy, tím získala opětovnou vodotěsnost a tepelnou ochranu. Opraveny byly všechny prvky, které se na střeše nacházely. Stavební práce na klíč v sobě zahrnují veškeré činnosti, které naše společnost nabízí. Tato služba je dostupná naprosto všem, právě jako zde, při revitalizaci budovy Svojsíkova 1439, Praha 6. V rámci revitalizace objektu Svojsíkova 1439, Praha 6 byla provedena rekonstrukce omítky. Zásah byl nutný z důvodu původní zastaralé omítky, která byla vlivem času na mnoha místech poškozená a budova přestala být odolná vůči vnějším vlivům.