Svojsíkova 1439, Praha 6

Objednatel: Společenství Svojsíkova 1436

Popis: sanace panelového domu

Budova Svojsíkova 1439, Praha 6 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu. Díky službě stavební práce na klíč dokážeme klientům nabídnout služby dle jejich představ. Zde jsme zajišťovali revitalizaci pro objekt Svojsíkova 1439, Praha 6. Po konzultaci s klientem a seznámení se s jeho ideou jsme započali stavební práce. Budova Svojsíkova 1439, Praha 6 potřebovala rekonstrukci omítky z důvodu vypouklin, které začaly vlivem zatečení vody odpadávat. Po našem stavebním zásahu je dům opět ve výborné kondici. Výsledkem naší práce je kompletně zrekonstruovaný dům, který prokazuje zlepšení technických i užitných vlastností.