Španielova 1247-1253, Praha 6

Objednatel: Společenství Španielova 1247–1253, Praha 6, Popis: Výměna vstupních portálů a souvisejících úprav

Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí.