Španielova 1247-1253, Praha 6

Objednatel: Společenství Španielova 1247–1253, Praha 6, Popis: Výměna vstupních portálů a souvisejících úprav

Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu.