Šejbalová 888-91, Štěpařská 892-3, Praha 5

Bytový dům (2004)

Objednatel: VAS v.o.s.

Popis: Oprava a zateplení obvodového pláště

Zateplení fasády, které zde proběhlo, bylo velice úspěšné. Nejen že objekt Šejbalová 888-91, Štěpařská 892-3, Praha 5 získal moderní a hezký vzhled, také náklady za teplo klesly místy až o 15%. Příznivé je i odhlučnění objektu, které kvalitní izolace zajistí. Zateplení domu zajistilo výrazné snížení nákladů za vytápění, ale také zvýšení komfortu bydlení pro obyvatele. Návratnost investice do zateplení domu je v případě této budovy Šejbalová 888-91, Štěpařská 892-3, Praha 5 takřka okamžitá. Budova Šejbalová 888-91, Štěpařská 892-3, Praha 5 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu.

Stavební práce na klíč v sobě zahrnují veškeré činnosti, které naše společnost nabízí. Tato služba je dostupná naprosto všem, právě jako zde, při revitalizaci budovy Šejbalová 888-91, Štěpařská 892-3, Praha 5.