Přádova 2051-2064, Praha 8

Objednatel: SBD Praha 8

Popis: rekonstrukce vstupů a společných prostor, nové elektrorozvody, zateplení suterénu společných garáží

Kompletnost zateplení budovy Přádova 2051-2064, Praha 8 zajistila výměna dveří do objektu. Právě zastaralé a zkřivené dveře byly příčinou velkého úniku tepla. Tento problém jsme montáží nových dveří vyřešili. Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí.