Přádova 2051-2064, Praha 8

Objednatel: SBD Praha 8

Popis: rekonstrukce vstupů a společných prostor, nové elektrorozvody, zateplení suterénu společných garáží

Kompletnost zateplení budovy Přádova 2051-2064, Praha 8 zajistila výměna dveří do objektu. Právě zastaralé a zkřivené dveře byly příčinou velkého úniku tepla. Tento problém jsme montáží nových dveří vyřešili. Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu.