Obytný soubor Rajský vrch II. etapa

Objednatel: Metrostav a.s., Popis: Dodávka a montáž kontaktního zateplovacího systému fasády včetně klempířských výrobků a vnitřních tepelněizolačních obkladů

Na objektu Obytný soubor Rajský vrch II. etapa bylo provedeno zateplení fasády pomocí kontaktního zateplovacího systému. Zateplená fasáda poskytne obyvatelům domu výrazné snížení nákladů spojené s vytápěním.