Michnova 1624, Praha 4

Kompletnost zateplení budovy Michnova 1624, Praha 4 zajistila výměna dveří do objektu. Právě zastaralé a zkřivené dveře byly příčinou velkého úniku tepla. Tento problém jsme montáží nových dveří vyřešili. Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí. Staré obklady byly strženy a nahrazeny novými. Pokládka nových obkladů zajistila budově Michnova 1624, Praha 4 ochranu proti možnému znečištění od kolemjdoucích osob nebo exkrementů zvířat.