Michnova 1624, Praha 4

Myšleno bylo i na společné prostory - chodby, sklepy, kočárkárny. K docílení zateplení těchto prostor zde proběha výměna dveří při vstupu do budovy. Vchodové dveře budově spolehlivě zeliminovaly zbytečný únik tepla z objektu. Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí. Staré obklady byly strženy a nahrazeny novými. Pokládka nových obkladů zajistila budově Michnova 1624, Praha 4 ochranu proti možnému znečištění od kolemjdoucích osob nebo exkrementů zvířat.