Michnova 1624, Praha 4

Myšleno bylo i na společné prostory - chodby, sklepy, kočárkárny. K docílení zateplení těchto prostor zde proběha výměna dveří při vstupu do budovy. Vchodové dveře budově spolehlivě zeliminovaly zbytečný únik tepla z objektu. Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu. Staré obklady byly strženy a nahrazeny novými. Pokládka nových obkladů zajistila budově Michnova 1624, Praha 4 ochranu proti možnému znečištění od kolemjdoucích osob nebo exkrementů zvířat.