Michnova 1624, Praha 4

Panelový dům (2011)

Objednatel: SV Michnova 1624

Popis: sanace panelového domu

Reference:

Společenství vlastníků Michnova 1624 uzavřelo smlouvu o dílo v roce 2010 s firmou Belstav, na zateplení domu. Spolupráce byla velmi dobrá, zvláště pak se stavbyvedoucím panem Rutou. Dílo bylo odvedeno v termínu a ve velmi dobré kvalitě. Zvláště je nutné vyzvednout ochotu dodavatele v pomoci pří zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z Programu Zelená úsporám, kde jsme získali cca 3,8 mil Kč. V dalších letech jsme prováděli úpravy interieru uvnitř domu – malba a výměna PVC, rovněž firmou Belstav. Pokud bychom v příštích letech prováděli opravy v domě, bude firma zcela určitě oslovena.

Za výbor Společenství vlastníků Michnova 1624, Bucharová Jana – předsedkyně.

Na Michnova 1624, Praha 4 jsme zajišťovali kompletní rekonstrukci panelového domu. Budova potřebovala obnovit a modernizovat svůj vzhled, vyčistit a zmodernizovat společné prostory - a nejen to. Zateplení domu zajistilo výrazné snížení nákladů za vytápění, ale také zvýšení komfortu bydlení pro obyvatele. Návratnost investice do zateplení domu je v případě této budovy Michnova 1624, Praha 4 takřka okamžitá. Budova Michnova 1624, Praha 4 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu.