Machuldova 565 – 567

Panelový dům (2008) Objednatel: BD Machuldova Popis: Revitalizace panelového domu

 

Kompletní rekonstrukce panelového domu byla nutná i zde. Tento objekt bylo potřeba kompletně zrevitalizovat. Díky tomu se zlepšil nejen technický stav budovy, ale také estetický dojem. Zateplení domu zajistilo výrazné snížení nákladů za vytápění, ale také zvýšení komfortu bydlení pro obyvatele. Návratnost investice do zateplení domu je v případě této budovy Machuldova 565 – 567 takřka okamžitá.