Lublinská 571-573, Praha 8

Rekonstrukce obvodového pláště – demontáž starého izolantu a montáž nového, montáž okapnice na balkonech, rekonstrukce vstupů

 

Zateplení domu vrátí budově Lublinská 571-573, Praha 8 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá. Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí. Množství balkonů na budově Lublinská 571-573, Praha 8 dlouho potřebovalo rekonstrukci. rekonstrukce balkónů je při revitalizaci objektů pevnou součástí, a i zde byla nutná výměna zastaralých a poničených prvků za nové a bezpečné.