Liškova 632-633, Praha 4

Panelový dům (2002)

Investor: BD LIŠKOVA

Popis: kompletní revitalizace a zateplení panelového domu

Zateplení domu vrátí budově Liškova 632-633, Praha 4 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá. Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí. Součástí revitalizace budovy Liškova 632-633, Praha 4 byla také rekonstrukce balkónů, kdy bylo vyměněno staré zábradlí za nové, z odolného materiálu proti korozi a položena nová odolná dlažba.