Levského 3222, Praha 4

Objednatel: Společenství vlastníků Levského 3222

Popis: vybudování bezbariérového vstupu

Foto při rekonstrukci:

 

Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu.