Levského 3222, Praha 4

Objednatel: Společenství vlastníků Levského 3222

Popis: vybudování bezbariérového vstupu

Foto při rekonstrukci:

 

Vstup do budovy bylo potřeba zmodernizovat. Oprava vstupního portálu zajistila budově pěkný vzhled. Byly zde vyspraveny taktéž přístupové cesty k objektu a okolí.