Humpolecká 8, Praha 4

Zateplení domu vrátí budově Humpolecká 8, Praha 4 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá. Nutná byla i oprava vstupních portálů. V rámci snahy o minimalizování úniku tepla z budovy byl tento krok nezbytný. Práce zahrnovaly povrchové úpravy ostění a čelních panelů. Při této fázi opravy byla provedena takéž rekonstrukce přilehlého okolí vstupu do objektu. Opravy plochých střech jsou při rekonstrukci naprosto nezbytné. Na Humpolecká 8, Praha 4 byla zcela vyměněna hydroizolace ploché střechy, tím získala opětovnou vodotěsnost a tepelnou ochranu. Opraveny byly všechny prvky, které se na střeše nacházely.

Pokládka dlažby se týkala nejen společných prostor budovy, ale také venkovní části. Byla použita dlažba z nejlepších materiálů s vysokou odolností.