Gregorova 2090, Praha 4

Objednatel: Společenství vlastníků Gregorova 2090–2092 Popis: III. etapa – zateplení jižního průčelí

 

Zateplení domu vrátí budově Gregorova 2090, Praha 4 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá.