Doležalova 1041-46-47-55, Praha 14

Panelový dům (2004)

Objednatel: MČ Praha 14

Popis: oprava střechy

Kompletní rekonstrukce panelového domu byla nutná i zde. Tento objekt bylo potřeba kompletně zrevitalizovat. Díky tomu se zlepšil nejen technický stav budovy, ale také estetický dojem. Budova Doležalova 1041-46-47-55, Praha 14 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu. Stavební práce na klíč v sobě zahrnují veškeré činnosti, které naše společnost nabízí. Tato služba je dostupná naprosto všem, právě jako zde, při revitalizaci budovy Doležalova 1041-46-47-55, Praha 14.