Dobratická 520–522, Praha 9

Objednatel: Společenství pro domy č.p. 520, 521, 522 Popis: zateplení obvodového pláště, střechy, stropů v 1. PP, části 2. NP, rekonstrukce lodžií a vnitřní prostory

 

Zateplení domu zajistilo výrazné snížení nákladů za vytápění, ale také zvýšení komfortu bydlení pro obyvatele. Návratnost investice do zateplení domu je v případě této budovy Dobratická 520–522, Praha 9 takřka okamžitá. Budova Dobratická 520–522, Praha 9 byla podrobena také opravě ploché střechy. Oprava byla naprosto nezbytná a byly zde aplikovány nové funkční hydroizolace, které zminimalizovaly únik tepla a eliminovaly možné zatékání vody do objektu.