Dobratická 520–522, Praha 9

Objednatel: Společenství pro domy č.p. 520, 521, 522 Popis: zateplení obvodového pláště, střechy, stropů v 1. PP, části 2. NP, rekonstrukce lodžií a vnitřní prostory

 

Zateplení domu vrátí budově Dobratická 520–522, Praha 9 v horizontu cca 5ti let náklady spojené s revitalizací. Díky snížení energetických nároků je návratnost investice pro tento objekt téměř okamžitá. Opravy plochých střech jsou při rekonstrukci naprosto nezbytné. Na Dobratická 520–522, Praha 9 byla zcela vyměněna hydroizolace ploché střechy, tím získala opětovnou vodotěsnost a tepelnou ochranu. Opraveny byly všechny prvky, které se na střeše nacházely.