Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám: rozdělí přes miliardu na zateplení domů

Nový dotační program představil dne 27. 11. 2012 ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Od příštího roku tedy startuje program Nová zelená úsporám, kterým budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

Rozdělení dotačních prostředků státu:

Výše podpory v programu bude podle návrhu ministerstva životního prostředí (MŽP) záviset na podílu uspořené energie.

Závislost podílu státní podpory na energetické úspoře získané rekonstrukcí:

Podmínky programu budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čeká se na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budovy.

„Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace,“ říká ředitelka státního fondu životního prostředí ČR Radka Bučilová. V roce 2014 se očekává , že bude vyhlášena výzva pro veřejné budovy.

Požádat o dotaci bude možné elektronicky na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2013.

Žadatelům o dotace z programu Nová zelená úsporám jsou k dispozici nové webové stránky www.nova-zelenausporam.cz