Program PANEL 2013 + od SFRB

Dle níže uvedeného sdělení Státního fondu rozvoje bydlení byl novým nařízením vlády č.468/2012 Sb. schválen nový program poskytující nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace domů.

„Od 11. ledna 2013 bude Státní fond rozvoje bydlení přijímat žádosti do programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Nové nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky pro poskytování zvýhodněných úvěrů na opravy a modernizace bytových domů bez rozdílu technologie výstavby, nabude účinnosti 11. ledna 2013. Od tohoto data může Fond přijímat žádosti o úvěry. Žádost mohou podávat vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví, tedy jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.

Nízkoúročené úvěry bude poskytovat přímo SFRB. Úroková sazba bude odvozena od výše Evropské referenční sazby, která je od ledna 2013 1,09% p.a., konečný úrok bude vypočten podle bonity žadatele a splnění podmínky de minimis. Úrok bude fixován po celou dobu splácení, kterou je možno sjednat až na 30 let. Úvěr může krýt až 90% rozhodných výdajů. Žadatel musí podat žádost před zahájením prací a podmínkami nařízení vlády je vázán po dobu 5 let, tedy minimálně po tuto dobu musí dům sloužit k bydlení. U programu se předpokládá běžné zajištění, nejčastěji formou ručitelského závazku.

Úvěr lze využít pro opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor. SFRB bude dbát na to, aby byly opravy a modernizace komplexní, ve vlastním zájmu žadatelů, při posuzování žádostí bude rozhodující stav domu a potřebnost oprav, tzn., pokud žadatel požádá o úvěr na zateplení domu, ale nemá například vyhovující hydroizolaci spodní stavby nebo odstraněny statické poruchy nosné konstrukce, bude možné úvěr poskytnout pouze v případě, že rozsah oprav a modernizací bude rozšířen o nezbytné základní opravy.

Pokud žadatel doloží, že základní potřebné opravy nejsou nutné nebo je má již hotové, může požádat o úvěr například pouze na modernizaci výtahu. Fond vyčlenil ze schváleného rozpočtu na rok 2013 částku 210 milionů korun pro nastartování programu: „Jsme si vědomi jaká je podinvestovanost bytového fondu, proto počítáme s tím, že pokud zájem vlastníků převýší plánovaný objem, budeme jednat o získání dalších prostředků buď přerozdělením objemu, který máme celkově na programy letos vyčleněny, případně další intervencí“, uvedl ředitel SFRB, ing. Jiří Koliba.

Na stránkách SFRB je kompletně zveřejněna metodika k žádosti, praktická příručka pro žadatele, slovníček pojmů a další potřebné informace. Žádosti se předkládají ve dvou krocích, aby měli žadatelé čas na zajištění potřebné dokumentace.

Program není časově omezen, žádosti budou přijímány průběžně. V každém roce bude možné schválit žádosti a uzavřít úvěrové smlouvy pouze do výše schváleného rozpočtu Fondu. O tom zda bude žádost zařazena do požadovaného období, nebo bude posunuta do dalšího období, bude žadatel informován. Fond bude průběžně informovat o aktuální výši zbývajících volných finančních prostředků v aktuálním roce.“

Více naleznete také na stránkách SFRB: http://www.sfrb.cz/…nizace-domu/