Prezentovali jsme na odborném semináři

Prezentovali jsme na odborném semináři DMS (družstevního marketingového sdružení) na téma: „Rekonstrukce – odkud začít“ Věnovali jsme se problematice postupných rekonstrukcí, financování komplexních rekonstrukcí a prezentovali jsme, jak má realizace správně vypadat. .obrázek . .obrázek obrázek