Zateplování fasád a požární bezpečnost

Tak jako mnoho jiných stavebních úprav má i zateplování budov rámci požární bezpečnosti svá pevná pravidla, která samozřejmě dodržujeme. Jaká pravidla to jsou, na co je třeba dávat pozor a čím se řídit?

Je zjevné, že izolant (tedy materiál, který je použit pro zateplení) musí být nehořlavý, respektive splňovat určitou normovanou požární odolnost. Stejně tak by neměl ani pod vlivem velkého tepla vydávat jakékoli toxické látky, plyny, kouř a podobně.

Co je při volbě materiálu zásadní

Z hlediska norem požární bezpečnosti je možná překvapivě rozhodujícím kritériem výška budovy. Jiná pravidla tudíž platí pro výškové budovy a jiná zase pro stavby s pouhým jedním podlažím.

Jednopodlažní stavby

U jednopodlažních staveb jsou požadavky na požární ochranu v rámci zateplování v podstatě nulové. Uvádí se, že prvky použité k zateplení takovýchto staveb by měly být v třídě reakce na oheň klasifikovány alespoň jako E. To splňuje například samozhášivý fasádní polystyren.

Budovy s požární výškou do 12 m

Další kategorií jsou stavby do 12 metrů výšky. U takových již musí být sestava zateplovacího systému zařazená v třídě reakce na oheň alespoň B. To splňují například fenolické pěny nebo izolace z EPS.

Budovy s požární výškou od 12 do 22,5 m

Požadavky na certifikovaný zateplovací systém jsou zde víceméně totožné jako u budov s požární výškou do 12 metrů. Přibývá zde však ještě jeden další prvek, kterým jsou požární pruhy, jež musí oddělovat jednotlivá podlaží. Tyto požární pruhy musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a musí být minimálně 90 cm široké.

Výškové stavby nad 22,5 m

U budov, jejichž výška překračuje hranici 22,5 metru jsou pochopitelně také nejpřísnější pravidla stran požární bezpečnosti. Nehořlavý tepelný izolant zde může mít třídu odolnosti nejhůře A2. Většinou se zde používá izolace z minerálních vláken.

Klíčovým prvkem při zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti je i odbornost provedení s dodržením veškerých předepsaných postupů a pravidel. A za to můžete v případě firmy Belstav dát ruku do ohně!