Zateplené fasády vs biotičtí škůdci

Žijeme ve světě pokroku, proto materiály i technologie, používané před 20 lety a déle byly dnes již nahrazeny modernějšími. To samozřejmě platí i v oblasti zateplování budov. Panelové a bytové domy, zateplené v 90. letech minulého století mohou často vykazovat známky napadení biotickými škůdci (tedy řasami, plísněmi či jinými mikroorganismy).

Kromě toho, že taková stavba vůbec nevypadá hezky může být přítomnost mikroorganismů na fasádě nebezpečná jak pro zdraví obyvatel, tak i pro budovu samotnou.

To, jestli fasádu budovy napadnou biotičtí škůdci a v jaké míře, ovlivňuje mnoho faktorů. S leckterými z nich se dá něco dělat, jiné se ovlivnit příliš nedají. Jisté ale je, že pokud jste na fasádě vašeho domu objevili známky výskytu plísní či řas, měli byste to začít řešit. My jsme vám samozřejmě k dispozici, a to jak v oblasti poradenství, tak co se týče náprav škod.

Kdy je riziko napadení vyšší?

Již jsme zmínili řadu faktorů, které ovlivňují riziko napadení fasády biotickými škůdci. Níže jsou vypsané ty faktory, které lze označit jako vnější a které se nedají příliš ovlivnit:

Druhou skupinu faktorů bychom mohli označit jako faktory ovlivněné lidskou chybou. Riziko napadení fasády sice zvyšují, ale dá se s nimi něco dělat.

Ať už řešíte napadení fasády vašeho domu v akutním stádiu nebo máte pouhé podezření, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.