Význam rekonstrukce vstupních portálů panelových a bytových domů

V rámci zateplování domu je smysluplné se rovněž zamyslet i nad ostatními prvky stavby, než je fasáda. Kvalitní a 100% funkční zateplení by mělo eliminovat veškeré případné tepelné ztráty – což znamená, že by mělo zahrnovat i výměnu oken a hlavních vstupních dveří.

Vstupní portály starších panelových domů totiž často dostatečně netěsní a nejsou tak vhodné jak z hlediska tepelné ekonomiky, tak z hlediska bezpečnosti. Moderní vstupní dveře do panelového či bytového domu jsou obvykle z hliníkového nebo ocelového profilu a samy o sobě již disponují tepelně izolačními vlastnostmi.

Důležitá je i bezpečnost

Kromě spolehlivé ochrany před vnějšími povětrnostními vlivy hraje u vstupních portálů důležitou roli také bezpečnost. U starých typů vstupních dveří obvykle nebylo nijak těžké překonat jejich zabezpečení (pokud takové vůbec existovalo) a to mohlo lákat i případné nezvané návštěvy. Moderní vstupy do panelových a bytových domů mohou být vybaveny různými elektronickými přístupovými systémy, ale i bezpečnostními zámky a dalšími prvky.

Další součásti vstupních portálů

V rámci rekonstrukce může být vstupní portál z vnější části vybaven novým zvonkovým panelem (s podsvícením pro lepší čitelnost i za tmy), osvětlením se spínačem v podobě pohybového čidla a v neposlední řadě i novým schránkovým tablem.

Zapomínat by se nemělo ani na přístupovou cestu a případné schodiště vedoucí ke vstupu do domu. Vstupní podesta by měla mít protiskluzovou úpravu a schodiště by mělo mít hydroizolační vrstvu. V rámci bezpečného pohybu po schodišti je jeho součástí také zábradlí z vhodného materiálu. Pokud není vstupní portál krytý, jsme schopni zajistit nad vchod instalaci elegantní stříšky.