Proč je zateplení střechy tak důležité?

V rámci procesu revitalizace budov hraje zateplení střechy velmi významnou roli. Zamezí se tím jak únikům tepla, tak i případnému zatékání do konstrukce budovy. Je důležité si uvědomit, že střecha je z celé stavby nejvíce zatěžovanou částí – působí na ni jak klimatické vlivy, tak i UV záření, teplotní výkyvy atd., a to v nepřetržitém časovém sledu. Je tedy jasné, že kvalita co do materiálů i provedených prací je zde skutečně na prvním místě.

Ploché střechy, které se u panelových a bytových domů objevují nejčastěji, mají buď jednoplášťovou nebo dvouplášťovou konstrukci. Ke každé z nich se při zateplování musí přistupovat trochu jinak a použít různé materiály na hydroizolaci jako asfaltové pásy nebo PVC.

Výhody zateplení střešního pláště v kostce

Z čeho se skládá zateplená střecha?