Odborná způsobilost

Přehled našich certifikátů a osvědčení

Společnost je držitelem Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 pro výstavbu pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro zateplování budov, Certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 pro výstavbu pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro zateplování budov, a Certifikátu managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví ČSN OHSAS 18001:2008 pro výstavbu pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro zateplování budov.

Je držitelem Osvědčení o řádném členství v Cechu pro zateplování budov Česká republika a je Členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Naše stavební firma BELSTAV CZ, s.r.o. zapsána na základě provedeného řízení v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedených Ministerstvem pro místní rozvoj – odborem veřejných investic podle § 125 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách., ve znění pozdějších předpisů.

Zápis v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazuje, že společnost BELSTAV CZ,s.r.o. splňuje kvalifikaci podle §53 (základní kvalifikační kritéria) a §54 (profesní kvalifikační kritéria) a zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Je zapsána v Seznamu odborných dodavatelů v rámci programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

Je držitelem platných licencí a certifikátů na realizaci kompletních zateplovacích a sanačních systémů, zejména systému od výrobců WEBER TERRANOVA, BAUMIT, STO. Dále disponuje licencemi od výrobců a dodavatelů hydroizolačních systémů, zejména MAPEI a okenních a dveřních výplní, zejména SULKO. Všichni pracovníci společnosti pravidelně absolvují odborná a jiná školení na všechny aplikované systémy.

Přehled našich ocenění a certifikátů naleznete na stránce certifikáty.

Poptávkový formulář
Služby
Vybrané reference

Přečtěte si zajímavosti z oboru stavebnictví a zateplování.

Poptávkový formulář
 

cforms contact form by delicious:days