Ekonomická způsobilost

Společnost BELSTAV CZ, s.r.o. jako dodavatel splňuje požadavky finanční a ekonomické způsobilosti podle § 55 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Je schopna plnit své finanční závazky a v případě požadavku doložit tuto skutečnost ve smyslu § 55 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu, který zadavatel zakázky požaduje.

Společnost nezakládá svůj peněžní tok (cash flow) na základě záloh vybíraných předem, ale naopak. Nejdříve se provádí práce, které jsou pak formou dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur) účtovány objednateli na základě skutečně provedených objemů.

Společnost BELSTAV CZ, s.r.o. v roce 2011 navýšila základní kapitál na 20.000.000 Kč, čím potvrzuje svojí silnou a stabilní pozici na trhu tak, aby mohla v plné míře a bez jakýchkoliv pochybností garantovat svoje povinnosti a závazky vůči všem objednatelům.

Poptávkový formulář
Služby
Vybrané reference

Přečtěte si zajímavosti z oboru stavebnictví a zateplování.

Poptávkový formulář
 

cforms contact form by delicious:days